Mali oglasnik

Navigacija EKP-IV

Navigacija je na voljo, zainteresirani naj se javijo na kontakt.

Navigacija EKP-IV

 

ATR 500 VHF- radio 25kHz